Sơ Đồ Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức và quản lý

Các phòng

 • Phòng tài chính kế toán
 • phòng Điều dưỡng
 • Phòng KHTH
 • Phòng Hành chính nhân sự

Các khoa lâm sàn

 • Khoa Khám bệnh
 • Khoa Răng hàm mặt
 • Khoa Thẩm mỹ GMHS

Các khoa cận lâm sàn

 • Khoa xét nghiệm CĐHA
 • Khoa Dược

Các hội đồng tham mưu

 • Hội đồng QLCL
 • Hội đồng KSNK
 • Hội đồng Điều dưỡng
 • HĐ thuốc & Điều trị
 • Hội đồng KHKT
Gọi ngay Đặt hẹn
CHAT NGAY
Địa chỉ Ưu đãi
CHAT NGAY